Sand Clear

(Farnam) Sand Clear is een zeer zuiver psyllium zaad schil in een gemakkelijk te voeden brokkelt. An apple and molasses flavor makes it very palatable and well accepted. Een appel en melasse smaak maakt het erg smakelijk en goed geaccepteerd. Absorbs water in the intestines to form a gel-like substance to remove sand from the intestines, to help prevent costly sand colic. Absorbeert water in de darmen tot een gel-achtige substantie om zand te verwijderen uit de darmen, om te voorkomen dat kostbare zand koliek. For 1,000 lb. horse feed 1 - 5 oz. Voor 1.000 pond paardenvoer 1 tot 5 oz. scoop daily for 1 week out of every month. scoop per dag gedurende 1 week van elke maand.

€ 46.95

Meer informatie >>

Paarden Supplementen gezondheid SandClear
Product