Gatzaag Ø 27mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag Ø 27mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 5.47

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 20mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 20mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 4.27

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 24mm M42 38mm diep Mandrex Bi metaal FineXcut zonder Adapter

Gatzaag 24mm M42 38mm diep Mandrex Bi-metaal FineXcut zonder Adapter

€ 10.04

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 25mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 25mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 4.95

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 21mm M42 45mm diep Mandrex Bi metaal SpeedXcut zonder Adapter

Gatzaag 21mm M42 45mm diep Mandrex Bi-metaal SpeedXcut zonder Adapter

€ 6.41

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 51mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut met Quick Adapter

Gatzaag 51mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut met Quick Adapter

€ 10.88

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 25mm M42 45mm diep Mandrex Bi metaal SpeedXcut zonder Adapter

Gatzaag 25mm M42 45mm diep Mandrex Bi-metaal SpeedXcut zonder Adapter

€ 7.22

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 19mm M42 45mm diep Mandrex Bi metaal SpeedXcut zonder Adapter

Gatzaag 19mm M42 45mm diep Mandrex Bi-metaal SpeedXcut zonder Adapter

€ 5.72

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 19mm M42 38mm diep Mandrex Bi metaal FineXcut zonder Adapter

Gatzaag 19mm M42 38mm diep Mandrex Bi-metaal FineXcut zonder Adapter

€ 9.13

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 25mm M42 38mm diep Mandrex Bi metaal FineXcut zonder Adapter

Gatzaag 25mm M42 38mm diep Mandrex Bi-metaal FineXcut zonder Adapter

€ 10.29

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 19mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 19mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 3.96

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 22mm 42 45mm diep Mandrex Bi metaal SpeedXcut zonder Adapter

Gatzaag 22mm 42 45mm diep Mandrex Bi-metaal SpeedXcut zonder Adapter

€ 6.47

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 20mm M42 38mm diep Mandrex Bi metaal FineXcut zonder Adapter

Gatzaag 20mm M42 38mm diep Mandrex Bi-metaal FineXcut zonder Adapter

€ 9.30

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 76mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 76mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 13.83

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 35mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut met Quick Adapter

Gatzaag 35mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut met Quick Adapter

€ 8.05

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 24mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 24mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 4.95

Meer informatie >>

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product